• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
فرزندم بسیار بد غذاست و دکترش می‌گوید مشکل جسمی و بی اشتهایی روانی ندارد رفتار خودتان را تغییر دهید روحتان مشکل دارد.

غذا خوردن مسئله‌ای است که والدین همیشه فکر می‌کنند صلاح فرزند خود را بهتر می دانند و او را مجبور می‌کنند غذا بخورد. بهتر است از خودتان انعطاف بيشترى نشان دهید هنگامی که غذای ترجیحی اش را به او می‌دهید چیزی نگویید( غر نزنيد، سرزنش نكنيد و ..)و اگر ممکن نیست از همان غذای مشترک به او بدهید و اگر مواد غذایی را جدا کرد چیزی نگویید نه جروبحث کنید نه سرزنش،نه مقایسه و نه خواهش و التماس. اگر هم غذا خورد به او نگویید من که گفته بودم! ديدى چه خوب بود!
اگر هم نخورد زیاد ناراحت و نگران نباشید.

 

سوالهای مرتبط