• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چطور یک درمانگر يا مشاور شوم؟

شما ابتدا تحصیلات دانشگاهی مرتبط با روان درمانی را تا حداقل مدرک کارشناسی ارشد به پایان برسانید و بعد از آن می توانيد با مدرک دانشگاهی و مهارتی که در هر یک از رویکردهای روان درمانی (مثل واقعیت درمانی) کسب کرده‌اید به اخذ مجوز از سازمان نظام روانشناسی یا سازمان بهزیستی اقدام کنید و در صورت کسب مجوز لازم کار مشاوره و درمان را شروع کنید.

سوالهای مرتبط