• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
ممکنه در مورد دلبستگی توضیح بدید؟

دلبستگی معمولاً در رابطه بین مادر و کودک یک رابطه امنیتی دو جانبه می‌باشد که بر اساس آن فرد می‌تواند امنیت و اعتماد را نسبت به افراد دیگر پیدا کند و به كمك اين فرآيند از بسیاری از آسیب ها در جریان زندگی مصون بماند، اگر نوع دلبستگی کودک به مادر ایمن باشد کودک رابطه اش در آینده با دیگران با درک این موضوع همراه است که احساس امنیت در روابط مهم حاکم است و اين امنيت می‌تواند تا آخر زندگی همراه فرد باشد.

سوالهای مرتبط