• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چگونه می توانم نظرم را اعلام کنم اما ارتباطاتم به هم نریزد؟

در مورد افکار و احساسات خود با طرف مقابل صحبت کنید،نسبت به آنها آگاه باشید و حقوق خود را بشناسید،بر روی حقوق خود ثابت بایستید و عقب نکشید و در مقابل به حقوق و احساس دیگران اهمیت دهید و برای آنها احترام قائل شوید، به دقت به صحبت های طرف مقابل گوش دهید و همواره سعی کنید با طرف مقابل به یک توافق برسید، انعطاف داشته باشید اما دقت کنید از دستیابی به حقوقتان صرف نظر نكنيد، با در نظر گرفتن حقوق دو جانبه، احترام به طرف مقابل و داشتن انعطاف در رابطه، مى توانيد مسير را خوشايند تر طى كنيد.

سوالهای مرتبط