• پشتیبانی
  • 09194192929
زهرا خوشنویسان
زهرا خوشنویسان
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی تربیتی
  • درجه مربیگری:
  • مربی
 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
کارشناسی ارشد روان سنجی، دانشگاه علامه طباطبایی 
کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد
 

حوزه فعالیت: 

اجرای آزمونهای تخصصی مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج، آموزش مهارتها به زوجین، برگزاری کارگاههای عمومی و اختصاصی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ۳۷۳۹
دارای پروانه تخصصی اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ۱۷۴۷
 
 
کارگاههای آموزشی
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۴۰۱/۴/۹
پایان: ۱۴۰۱/۴/۱۱
مشهد
1,700,000 تومان
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
پایان: ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
دوره آنلاین
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۴۰۰/۲/۳۰
پایان: ۱۴۰۰/۳/۷
دوره آنلاین
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۳۹۹/۷/۱۰
پایان: ۱۳۹۹/۷/۱۸
دوره آنلاین
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
پایان: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
مشهد
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۹
پایان: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
تهران
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۳۹۸/۸/۱۵
پایان: ۱۳۹۸/۸/۱۷
بندرعباس
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
زهرا خوشنویسان
شروع: ۱۳۹۸/۷/۲۶
پایان: ۱۳۹۸/۷/۲۸
همدان
•••