• پشتیبانی
  • 09194192929
افسون احمدی
افسون احمدی
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاوره و راهنمایی
  • درجه مربیگری:
  • مربی
 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه UTM مالزی
کارشناسی روانشناسی عمومی 
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‎ای :

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۱۱۳۰۴
دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۵۰۴۳