• پشتیبانی
  • 09194192929
منیره کردلو
منیره کردلو
  • مدرک تحصیلی:
  • دانشجوی دکتری
  • گرایش:
  • مشاوره
  • درجه مربیگری:
  • مربی
دانشجوی دکتری مشاوره
مسئول مرکز مشاوره صبا 
مسئول انتشارات مشاوره صبا و مربی واقعیت درمانی
 

حوزه فعالیت:

مشاوره در حوزه خانواده، ازدواج و فردی؛ پژوهشگر و نویسنده 
 

عضویت در مجامع علمی:

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره ۱۲۹۱
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره ۱۲۷۹
عضو انجمن مشاوره ایران
 

 

کارگاههای آموزشی
6
آشنایی با کارت خرس ها و ماشین رفتار
آشنایی با کارت خرس ها و ماشین رفتار
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۱/۴/۱۴
پایان: ۱۴۰۱/۶/۱۵
دوره آنلاین
950,000 تومان
5
انتخاب تعادل
انتخاب تعادل
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۱/۲/۱۰
پایان: ۱۴۰۱/۳/۱۱
دوره آنلاین
•••
5
سوپرویژن رویکرد تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
سوپرویژن رویکرد تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۱/۲/۲۰
پایان: ۱۴۰۱/۴/۲۱
دوره آنلاین
•••
5
انتخاب تعادل
انتخاب تعادل
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۰/۷/۶
پایان: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
دوره آنلاین
•••
5
کارگاه آنلاین ارتباط موثر با خود
کارگاه آنلاین ارتباط موثر با خود
منیره کردلو
شروع: ۱۳۹۹/۴/۲۳
پایان: ۱۳۹۹/۶/۳
دوره آنلاین
•••
5
دوره بازآفرینی زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب
دوره بازآفرینی زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب
منیره کردلو
شروع: ۱۳۹۹/۱/۲۸
پایان: ۱۳۹۹/۳/۸
تهران
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
منیره کردلو
شروع: ۱۳۹۸/۱۲/۱
پایان: ۱۳۹۸/۱۲/۸
تهران
•••
5
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
منیره کردلو
شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
پایان: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
تهران
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
منیره کردلو
شروع: ۱۳۹۸/۷/۴
پایان: ۱۳۹۸/۸/۹
تهران
•••