• پشتیبانی
  • 09194192929
الهام زارع
الهام زارع
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاوره خانواده و ازدواج
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناس ارشد مشاوره خانواده و ازدواج
کارشناسی روانشناسی عمومی
 

حوزه فعالیت: 

مشاوره فردی(رشد شخصی، مدیریت خود، بهبود روابط بین فردی، شکست عاطفی)، مشاوره پیش از ازدواج، درمان رابطه ها (زوج درمانی و غنی سازی رابطه، خانواده درمانی و بهبود رابطه والد و فرزندی).
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۲۵۲۲۸
عضو انجمن روانشناسی ایران.