• پشتیبانی
  • 09194192929
مهدی حاج اسماعیلی
مهدی حاج اسماعیلی
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودکان دانشگاه تهران
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
کاردانی علوم تجربی از دانشسرای راهنمایی شهرری
 

حوزه فعالیت: 

تدریس دروس تخصصی روانشناسی، برگزاری کارگاه های آموزشی تئوری انتخاب، مدرسه کیفی، مدیریت راهبرانه، مهارت های زندگی و ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره با رویکرد تئوری انتخاب و واقعیت درمانی به کودک، نوجوان و خانواده
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۲۴۳۳ و دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۶۴۱