• پشتیبانی
  • 09194192929
دکتر محمدحسن نادری اثر
دکتر محمدحسن نادری اثر
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی تربیتی
دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
کارشناسی رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران
دانش آموخته موسسه بین المللی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ویلیام گلسر(دارای گواهینامه واقعیت درمانی ، گواهینامه جامع زوج درمانی و گواهینامه فرزندپروری)

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضویت در انجمن روانشناسی ایران از سال۱۳۷۴
عضویت در انجمن ایرانی روانشناسی از سال ۱۳۸۶
عضویت در انستیتو روانکاوی ایران از سال ۱۳۸۸
عضویت در سازمان نظام روانشناسی ایران از سال ۱۳۸۸