• پشتیبانی
  • 09194192929

توجه داشته باشید با خرید هر آزمون تنها یک بار می‌توانید در آن آزمون شرکت نمایید و پس از تکمیل آزمون و زدن دکمه مشاهده تفسیر نتیجه ثبت و برای شما نمایش داده خواهد شد. (لذا برای تکرار آزمون، نیاز به پرداخت مجدد است)


پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت توسط هرمنس (۱۹۷۷) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش‌های مربوط به نیاز به پیشرفت طراحی شده است.
تعداد سوال: 29 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه اضطراب دستاورد
پرسشنامه اضطراب دستاورد
آزمون اضطراب دستاورد توسط آلپرت و هابر (۱۹۶۰) به منظور ارزیابی اضطراب پیشرفت تحصیلی که دانش‌آموزان تجربه می‌کنند، طراحی شده است که شامل ۱۹ گویه می‌باشد. ۹ گویه این پرسشنامه نشان‌دهنده اضطراب برانگیزاننده و ۱۰ گویه نشان‌دهنده اضطراب تضعیف‌کننده است.
تعداد سوال: 19 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
رایگان
مقیاس تعادل عاطفه
مقیاس تعادل عاطفه
مقیاس تعادل عاطفه توسط بردبرن در سال (۱۹۶۹) ساخته شده است. این مقیاس، بهزیستی روان‌شناختی بردبرن نیز نامیده می‌شود ولی تعادل عاطفه مصطلح‌تر است. این مقیاس شامل دو مؤلفه است: مؤلفه عاطفه مثبت و عاطفه منفی.
تعداد سوال: 10 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان