• پشتیبانی
  • 09194192929

لیست مربیان موسسه ویلیام گلسر ایران ( مرتب سازی بر حسب حروف الفبا)


لیلا فلاحی
•••
لیلا فلاحی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی سلامت
درجه مربیگری:
سوپروایزر
مهشید کارخانه چی
•••
مهشید کارخانه چی
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
روان شناسی تربیتی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
منیره کردلو
•••
منیره کردلو
مدرک تحصیلی:
دانشجوی دکتری
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
مربی
عباس محمدزاده
•••
عباس محمدزاده
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
حسن ملکیان
•••
حسن ملکیان
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی عمومی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
فریده محمدی
•••
فریده محمدی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
فاطمه معین الغربائی
•••
فاطمه معین الغربائی
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
مهدی مناف زاده تبریز
•••
مهدی مناف زاده تبریز
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
البرز منظوری
•••
البرز منظوری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
گرایش:
مدیریت بازرگانی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
افسانه مهماندوست
•••
افسانه مهماندوست
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی عمومی
درجه مربیگری:
مربی
آرزو مهران
•••
آرزو مهران
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاور
درجه مربیگری:
سوپروایزر
فرهاد معمارصادقی
•••
فرهاد معمارصادقی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
آرزو نظری
•••
آرزو نظری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی عمومی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
فاطمه نوغانی
•••
فاطمه نوغانی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
مردم شناسی
درجه مربیگری:
مربی
علی یعقوبی
•••
علی یعقوبی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
گرایش:
مهندسی متالورژی
درجه مربیگری:
سوپروایزر