• پشتیبانی
  • 09194192929
ماییم که اصل شادی و کان غمیم
ماییم که اصل شادی و کان غمیم

خلاصه کتاب

ماییم که اصل شادی و کان غمیم
سرمایه‌ی دادیم و نهاد ستمیم
پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم
آئینه زنگ خورده و جام جمیم
هدف و مقصود ما از زندگی چیست؟ چه چیز، زندگی ما را معنادار می‌کند؟ آیا هدف وجودی ما جستجوی «خوشبختی» و «شادمانی» است؟ سعادت و خوشبختی یک «احساس» است و ما مسؤول ساختن این احساس هستیم. مجموعه‌ی دروس این کتاب یک سلسله فعالیت‌های فکری – رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی می‌کند. اگر گام به گام با این دروس همراه باشید و به توصیه‌های آن عمل کنید به طور حتم این کتاب می‌تواند در مسیر حرکت به سوی آفرینش، سعادت و خوشبختی پایدار در زندگی‌تان سودمند باشد.
 
55,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۳
تعداد صفحات:
۱۴۴