• پشتیبانی
  • 09194192929
قابلیت‌های درونی (شناخت و پرورش فضیلت‌ها)
قابلیت‌های درونی (شناخت و پرورش فضیلت‌ها)
همه انسان ها به درجه های متفاوتی دارای 24 توانایی اساسی هستند. این توانایی ها زیر مجموعه شش دسته اصلی خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال، و میل به برتری قرار دارند. 
توانایی های اساسی ارزشهایی اخلاقی هستند که به افراد می آموزد چگونه ظرفیت خود را برای کمک به خویشتن و دیگران بالا برده و بر یکدیگر اثری مثبت ایجاد کنند. 
هر کدام از ما نقایص و ضعف های خاص خود را داریم، ولی همین نقایص و کاستی ها، زندگی ما را جالب و شگفت انگیز می سازند. بنابراین لازم است هر کسی را با ویژگی های منحصر به فردش بپذیریم و در جستجوی شناسایی نقاط قوت و خوبی هایش باشیم. 
ایـن کـارت ها برای کمک به شما جهت شناسایی و تقویت توانمندی ها و ویـژگی هایتان سـاخته شـده است. مـا هـمواره می توانیم با تـکیه بر تـوانمندی هایمان به درجات بالاتری از سلامت، شادمانی و کامیابی دست یابیم. 
برای دستیابی به شادمانی درونی و احساس رضایتمندی و بهزیستی، نیازی نیست که روی نقاط ضعف خود کار کنیم، بلکه بهتر است تا در آغاز توانمندی های خود را شناخته و سپس سعی کنیم این توانمندی ها را هر روز بیش تر در قلمروهای زندگی به کار گیریم.
 
60,000 تومان
دکتر علی صاحبی | دکتر مهدی اسکندری
مترجم:
-
ناشر:
-
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
-