• پشتیبانی
  • 09194192929
نزدیک ترین کارگاههای آموزشی مشاهده همه کارگاهها
6
دوره سوپرویژن و آمادگی برای دوره گواهی نامه
دوره سوپرویژن و آمادگی برای دوره گواهی نامه
افسانه مهماندوست
شروع: ۱۴۰۲/۹/۱۱
پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
دوره آنلاین
3,500,000 تومان
6
خانواده درمانی با رویکرد واقعیت درمانی
خانواده درمانی با رویکرد واقعیت درمانی
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۲/۹/۱۵
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
دوره آنلاین
2,500,000 تومان
6
پرسشگری سقراطی در مشاوره، روان درمانی و کوچینگ
پرسشگری سقراطی در مشاوره، روان درمانی و کوچینگ
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۹/۲۰
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
دوره آنلاین
5,400,000 تومان
7
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی,فریده محمدی
شروع: ۱۴۰۲/۹/۲۲
پایان: ۱۴۰۲/۹/۲۴
تهران
3,200,000 تومان
7
تحول و شکوفایی  (چگونگی به کارگیری عملکرد عالی مغز)
تحول و شکوفایی (چگونگی به کارگیری عملکرد عالی مغز)
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
پایان: ۱۴۰۳/۲/۱۳
تهران
12,000,000 تومان
7
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
تهران
4,000,000 تومان
7
کوچینگ زندگی بر اساس مثنوی معنوی
کوچینگ زندگی بر اساس مثنوی معنوی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۷
تهران
12,000,000 تومان
6
کودک دلبسته - فرزندپروری مغز محور برای تربیت کودک دلبسته ایمن
کودک دلبسته - فرزندپروری مغز محور برای تربیت کودک دلبسته ایمن
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۸
پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
دوره آنلاین
6,400,000 تومان
7
قلب روابط صمیمی: دلبستگی - درمان دلبستگی ناایمن از طریق روابط دوعضوی
قلب روابط صمیمی: دلبستگی - درمان دلبستگی ناایمن از طریق روابط دوعضوی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
پایان: ۱۴۰۳/۳/۱۱
تهران
13,500,000 تومان
7
لیمبیک
لیمبیک
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
پایان: ۱۴۰۳/۳/۲۵
تهران
12,000,000 تومان
7
دوره پایه درمان پــذیــرش و تــعــهــد (اکت)
دوره پایه درمان پــذیــرش و تــعــهــد (اکت)
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۲
پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۴
تهران
3,900,000 تومان
5
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره دهم
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره دهم
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۸/۱۰
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
دوره آنلاین
•••