• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
براى درس خواندن و رعايت نظم نوجوان چه كنم هر چه مى كنم فايده ندارد؟

اگر از كنترل بيرونى دست برداريد روابط شما بهبود خواهد يافت، با نوجوان خود به دور از عادتهاى مخرب و با تاكيد بر عادتهاى سازنده، صميمانه صحبت كنيد( حتى براى چند دقيقه)، سعى نكنيد به او بگوييد كه در اشتباه است و شما درست مى گوييد، در مورد نحوه و چگونگى انجام كار با او صحبت كنيد و به او فرصت و آموزش مسئوليت پذيرى بدهيد.با نزديك تر شدن به نوجوانتان نفوذ بيشترى بر او خواهيد داشت. 

سوالهای مرتبط