• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
۶ نفر اومدن خواستگاری جلسه اول، بعد از اینکه رفتن خبری ازشون نشد قیافه و موقعیت خوبی دارم.

ظاهر و موقعیت اجتماعی تنها بخشی از خواسته ها و انتظارات یک فرد می تواند باشد،‌ ممکن است آن چیزی که از نظر من دقیقاً‌ خوب است از نظر دیگری کاملاً برعكس برداشت و ادراك شود. به جاى تمركز بر علت رفتار ديگران بر رفتارهای خودتان متمرکز شوید که از امروز به بعد چگونه می توانید زندگی دلخواهتان را خلق کنید.

سوالهای مرتبط