• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چه کسی تنهایی م را پر کند وقتی جوان ۳۱ ساله هستم که شغل و پول برای ازدواج ندارم؟

راه حل پيشنهادى ما پیش گرفتن زندگی مسئولانه است، اگر می بینید شغل شما مانعی برای ازدواج است مسیرهای یافتن شغل را ارزیابی کنید،یکی از دلایل اصلی ناخشنودی ما این است که به دنبال ناجی می گردیم تا مسائل را حل و خواسته ها را برآورده کند دست روی دست نگذارید صبر نكنيد،آزاد و انگیزه مند دست به کار شوید، دقت كنيد انفعال یعنی درماندگی اى كه محصول انتظار برای آمدن ناجی است،گام عملی بردارید!

سوالهای مرتبط