• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
مشاوره آنلاین آیا کارایی مشاوره حضوری را دارد؟

تحقیقات متعددی درباره اثربخشی مشاوره آنلاین شده است و بیش از ۳ میلیون مقاله در Google scholar در حوزه مشاوره آنلاین ارائه شده است، نتیجه تحقیقات نشان می دهد که مشاوره آنلاین در صورتی که درمانگر متخصص باشد و مراجع درمانگر خود را به درستی انتخاب کرده باشد،به اندازه مشاوره حضوری اثر بخش است.

سوالهای مرتبط