• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
لطفاً چند کتاب برای خودشناسی و عزت نفس معرفی کنید.

دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز/به پا خاستن برای انسانیت/احساس ارزشمندی و راههای تقویت آن/زندگی در صدف خویش گهر ساختن است/اراده به خرد ورزی.
چرا در دوران مجردی قدر لحظات را نمی‌دانیم بعد ازدواج می کنیم و پشیمان می شویم همه هم این راه را می‌روند با اینکه مجردی برایشان خوب بوده؟ 
وقتی دست به انتخاب های دشوار می زنيم همواره زمان هایی وجود دارد که آرزو می كنيم کاش می توانستیم به عقب برگردیم و به زمانی برویم که در سرخوشی بودیم، ولی باید به خاطر داشته باشید که اگر واقعاً آن زمان ها بسیار خوب بود هرگز دست به تغییر نمی زدیم. گذشته خود را با منطق و استدلال و آینده را با امید و خوشبینی نگاه کنید.

 

سوالهای مرتبط