• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
در این زمان آنلاین بچم سر کلاس نمی نشيند چه کنم؟

در این شرایط به دنبال این باشید علت این رفتار چیست و کودک شما واقعا چه می خواهد نه اينكه به دنبال خود رفتار باشيد، حتماً به الگوی رابطه با فرزندتان و الگوی روابط درون خانواده توجه کنید، نرفتن کودک شما سر کلاس یک علامت از یک علت مهم است و باید کل سیستم رابطه بررسی شود.

سوالهای مرتبط