• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
ميشه بگيد چطور با هم صحبت کنیم؟

مهارت گوش دادن را در خود تقویت کنید،بعد از شنیدن صحبت های طرف مقابل آنچه را که شنیده و ادراک کرده‌اید خلاصه و بازگو کنید تا ادراک تان به ادراک طرف مقابل نزدیک شود هر کجای جملات ایشان را روشن برداشت نکردید،از او سوال بپرسید همدلی و تایید احساس داشته باشید و زمانی که گوینده هستید به طور خلاصه صحبت کنید، در بیان خواسته ها و احساسات از (من) استفاده کنید و از سرزنش کردن و به کار بردن عادت های مخرب بپرهیزید.

سوالهای مرتبط