• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
من دوست ندارم همسرم راجع به خانواده‌ام سوال خصوصى بپرسد و وقتی یک سوال عادی نه خصوصى از او می پرسم سریع مقابله می‌کند و کار را به دعوا می کشاند؟

دقت کنیم وقتی تصمیم می گيريم یکی از حقوقمان را به کار ببریم بايد در قبال پیامدها و نتایج آن مسئولیت پذیر باشیم، بنابراین به نظر بهتر است در مقابل هر حقی که برای خود تعیین می كنيد مسئولیتی را بر عهده داشته باشید، مثلا حق دارم در مورد مسائل خصوصی خواهرم با همسرم صحبت نکنم پس مسئولیت دارم در موردمسائل خصوصی خانواده ایشان ورود نکنم.بی اهمیت جلوه دادن حقوق طرف مقابل مى تواند به پرخاشگرى بينجامد.

سوالهای مرتبط