• پشتیبانی
 • 09194192929
دکتر شهریار شهیدی
دکتر شهریار شهیدی
 • مدرک تحصیلی:
 • دکتری
 • گرایش:
 • روان‌شناسی بالینی

دکتری روان‌شناسی بالینی یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن (University College London)
کارشناسی ارشد روان‌شناسی پزشکی (سلامت) دانشگاه گیلفورد در ساری (University of Surrey)
کارشناسی روان‌شناسی، دانشگاه شرق لندن (University of East London)
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی 


مسئولیت‌های علمی و اجرایی: 

 • عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران
 • عضو وابسته انجمن روان شناسی بریتانیا
 • مربی بخش روان پزشکی بیمارستان آزاد سلطنتی لندن (Royal Free Hospital)
 • استادیار دپارتمان روان پزشکی بیمارستان لندن (Academic Dept. Psychiatry, London Hospital)
 • مدیر گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • نایب رئیس انجمن روان شناسی ایران
 • رئیس شاخه روان شناسی بالینی انجمن روان شناسی ایران
 • مدیر مسئول مجله روان شناسی معاصر
 • عضو موسس و هیات تحریریه فصلنامه علمی برانوش چاپ کمبریج انگلستان
 • مدیر آموزش شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا در تهران