• پشتیبانی
  • 09194192929
دکتر حسین صفرزاده
دکتر حسین صفرزاده
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • منابع انسانی و رفتار سازمانی
دکترای تخصصی منابع انسانی و رفتار سازمانی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز از سال ۱۳۷۹ ؛ مرتبه علمی استادیار