• پشتیبانی
  • 09194192929
دکتر لیلا فلاحی
دکتر لیلا فلاحی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی سلامت
دکتری روانشناسی سلامت
عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران
 

حوزه فعالیت: 

زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج، خیانت زناشویی، درمان رابطه ها و رشد فردی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه ای:

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۹۸۹۹ و دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۵۱۸۵.
عضو اصلی هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران.
عضو جامعه مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی.
عضو انجمن روانشناسی ایران.
عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران.
۱۳۹۲-۱۳۹۴ عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی انجمن روانشناسی ایران 
۱۳۹۲-۱۳۹۴ عضو کمیته تخصصی سایکوآنکولوژی انجمن روانشناسی ایران 
۱۳۹۲-۱۳۹۴ عضو کمیته تخصصی علوم اعصاب کاربردی انجمن روانشناسی ایران