• پشتیبانی
  • 09194192929

در صورت تمایل به اضافه شدن نام خود به فهرست درمانگران ، میتوانید فرم ثبت نام را از   ایــنــجــا  دانلود نمایید.


فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
شماره نظام
نام مرکز
شماره تماس
شهر
رویکرد درمانی
لیلا
فلاحی
دکتری روانشناسی سلامت
۵۱۸۵
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy
مهدی
اسکندری
دکتری مشاوره
3223
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy, ACT
عاطفه
سلطانی فر
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
52056
مطب شخصی
051-36013837
مشهد
CBT, ACT, Reality Therapy
-
-
-
-
مرکز مشاوره انتخاب
02122901825
تهران
Reality Therapy