• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر:
نام
نام خانوادگی
وضعیت تحصیلی
شماره نظام
نام مرکز
شماره تماس
شهر
رویکرد درمانی
عاطفه
سلطانی فر
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
52056
مطب شخصی
051-36013837
مشهد
CBT. ACT. Reality Therapy
مهدی
اسکندری
دکتری مشاوره
3223
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy. ACT
طاهره
جذبی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy. ACT
فرهاد
معمار صادقی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy. ACT
رضا
میرزایی
دکتری روانشناسی بالینی
10104
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
شیراز
Reality Therapy .CBT. Gestalt
آرمان
نادری
دکتری روانشناسی تربیتی
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
قزوین
CBT. Reality Therapy
سمانه
واعظی
دکتری روانشناسی عمومی
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
آمل
Reality Therapy. ACT
طاهره
جزایری
روانپزشک
136040
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
اهواز
Reality Therapy. ACT
افسانه
شریف
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy. ACT
طناز
فرخزاد
دانشجو دکتری مشاوره
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy. ACT. EFT. Schema Therapy
مهسا
یونسی
کارشناسی ارشد مشاوره
موسسه انتخاب بهتر
۰۹۱۹۸۰۱۰۰۸۰
تهران
Reality Therapy
مانا
قرشی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy
مصطفی
رئیسی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
قائم شهر
Reality Therapy . Cognitive Therapy . Hypnotherapy
کیومرث
دهقان
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
5280
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Reality Therapy . Schema Therapy
وحیده
شهیدی
کارشناسی ارشد رواشناسی تحولی - اجتماعی
3488
موسسه انتخاب بهتر
09198010080
تهران
Parenting: CT & RT. CBT. PMT. PCIT
-
-
-
-
مرکز مشاوره انتخاب
02122901825
تهران
Reality Therapy