• پشتیبانی
 • 09194192929
720,000 تومان
مدت زمان دوره: 1 ساعت و 37 دقیقه سوال
+ ۵ صفحه اسلاید آموزشی
حد و مرز در خانواده - بخش اول
حد و مرز در خانواده - بخش اول
 • سرفصل ها
 • درباره دوره
 • درباره مدرسین
حد و مرز در خانواده

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

 

درباره دوره

حـد و مرزهـای شـخصی حـدود و قواعـدی اسـت کـه مـا در چارچـوب رابطـه بـرای خـود وضـع مـی کنیـم. فـردی کـه حـد و مرزهـای سـالمی دارد هـر وقـت کـه بخواهـد مـی توانـد بـه درخواسـت دیگـران «نـه» بگویـد و از طرفـی بـاز و گشـوده اسـت و بـرای ایجـاد یـک رابطـه گـرم و صمیمـی براحتـی مـی توانـد بـا دیگـران همراهـی کنـد.

تعیین حد و مرزها موجب میشود تا (۱) خودمختاری (۲) محافظت از هویت (۳) مسئولیت پذیری در فرد بوجود آید.

فـردی کـه همیشـه از دیگـران فاصلـه مـی گیـرد (جسـمی ، احساسـی، بـا ....) اصطلاحـا مـی گوییـم کـه مرزهـای سـفت و سـخت و انعطـاف ناپذیـر دارد. از طـرف دیگـر بـه فـردی کـه در همـه چیـز دیگـران دخالـت مـی کنـد و دربـاره همـه چیـز اظهـار نظـر مـی کنـد و یـا خـود را دخالـت مـی دهـد و اجـازه مـی دهـد دیگـران در جنبـه هـای مختلـف زندگـی او دخالـت کننـد، اصطلاحـا متخلخـل یـا نفـوذ پذیـر مـی گوینـد.

حد و مرزها در زندگی شامل سه دسته: ۱-حد و مرزهای سالم ۲-سفت و سخت ۳-انعطاف ناپذیر هستند که در این دوره آموزشی به آنها می پردازیم.

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۹۸ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه

 

در این دوره با موارد زیر آشنا میشویم:

 • حد و مرز جسمی ، منظور فضای جسمی و تماس و لمس بدنی است.
 • حد و مرز فکری ، عقلی
 • حد و مرز احساسی
 • حد و مرزهای جنسی
 • حد و مرزهای مادی- مالکیت
 • حد و مرزهای زمانی

 

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
 • مدرک تحصیلی:
 • دکتری
 • گرایش:
 • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...