• پشتیبانی
 • 09194192929

سایت انتخاب بهتر به پشتوانه تجربه ۳۰ ساله تیم علمی خود توسط دکتر علی صاحبی و دکتر عاطفه سلطانی‌فر در سال ۱۳۹۳ بنیان گذاری شد. هدف اصلی این سایت آموزش و پژوهش در زمینه روانشناسی کنترل درونی (تئوری انتخاب و واقعیت درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، روانشناسی مثبت گرا، زوج درمانی گاتمن، رفتار درمانی شناختی) و کاربست‌های آن در درجه اول به مشاوران، روانشناسان، روانپزشکان، معلمان، مدیران سازمانی و سپس عموم جامعه است. 

سایت انتخاب بهتر متشکل از یک گروه علمی است که مفاهیم، ایده‌ها و مهارت‌های برخواسته از روانشناسی کنترل درونی را آموزش داده و شرایط یادگیری عملی آنرا از طریق سوپرویژن فردی و گروهی تسهیل می‌کند. 
 
هدف ما 
هدف اصلی ما به دست دادن فهمی درست و عملی از رفتار انسان و کمک به  بهبود کیفیت زندگی از طریق آموزش مفاهیم روانشناسی کنترل درونی و کاربست‌های آن در گستره سلامت و بهزیستی فردی، خانوادگی، مدرسه و سازمان است. 
 

باورهای ما 

 • همه انسانها پنج نیاز ژنتیکی دارند که توسط آنها برانگیخته می‌شوند. تمام رفتارهایی که از هر کس سر می زند هدفمند و برای ارضای یکی از نیازهای او صادر می‌شود.
 • افراد همواره بر اساس اطلاعات و دانشی که دارند و شرایطی که از آن برخوردارند بهترین انتخاب خود را در هر موقعیت انجام می‌دهند. 
 • هر کسی مسئول رفتارهای خود و پیامدهای ناشی از آن  است. 
 • مسئولیت پذیری یعنی نیازهای خود را به گونه‌ای ارضا کنیم که مزاحم ارضاء نیازهای دیگران نشویم. 
 • اگر چه آنچه تاکنون بر ما گذشته است، تاثیر بسزایی در آنچه اکنون هستیم دارد، اما همه افراد می‌توانند یاد بگیرند  برای ارضاء نیازهای خود در اینجا و اکنون رفتارهای موثرتری انتخاب کنند.
 

ارزش‌های ما

ارزش‌های اساسی ما بر محور انسان و منزلت و جایگاه او در گروه، سازمان و اجتماع استوار است. ما برای فرد، گروه و سازمان هر یک در جای خود و در رابطه با یکدیگر جایگاه و منزلت خاصی قائل هستیم. 
ارزش‌های مورد تاکید ما عبارتند از: 
 • مسئولیت پذیری
 • شفقت ورزی
 • همکاری
 • رشد و تعالی 
 • یکپارچگی
 • خدمات کیفی
 • اعتماد 
حمایت، انعطاف پذیری، کار تیمی، پاسخگویی، تعهد، توانمندسازی، بهبودی پایدار، ایمنی، برازندگی، هماهنگی، مشارکت
 

رسالت و چشم انداز ما 

کمک به آبادی و توسعه ایران زمین از طریق آموزش کیفی نیروی انسانی متخصص