• پشتیبانی
  • 09194192929
چگونه خشم را انتخاب نکنیم
چگونه خشم را انتخاب نکنیم

این کتاب موضوع خشم و پرخاشگری را از زاویه ای کاملا متفاوت و جدید مورد بررسی مفصل قرار داده است. بر اساس دیدگاه تئوری انتخاب که این کتاب به آن می پردازد و همچنین شواهد تجریی که خودتان می توانید با استفاده از آموزه ها و تمرینات این کتاب آزمایش کنید قصد دارد به  شما نشان دهد که خشم یک رفتار انتخابی است که در هنگام تجربه ناکامی بروز می کند. از طرفی می خواهد به خواننده کمک کند تا بتواند در زمان ناکامی رفتارهای متفاوت و موثرتری انتخاب نماید. مخاطبین این کتاب همه افرادی هستند که می خواهند ماهیت خشم و پرخاشگری را بشناسند و به خودشان یا دیگران کمک کنند تا خشم شان را مدیریت نمایند.

42,000 تومان
برایان لنون
مترجم:
دکتر محمد حسن نادری، غزاله قدمی
ناشر:
اسبار
سال:
۱۴۰۰
تعداد صفحات:
۱۲۴