• پشتیبانی
  • 09194192929
قصه هایی برای فکر کردن(سی و یک قصه، سی و یک مضمون)
قصه هایی برای فکر کردن(سی و یک قصه، سی و یک مضمون)

در این کتاب سی و یک قصه با سی و یک مضمون از فرهنگ ها و اقلیم های جغرافیایی مختلف آمده است.
قصه هایی عامیانه از آفریقا، چین، اروپا، هند و جزائر کارائیب و ادبیات فارسی.
با این قصه ها زمینه ی مساعد و مطلوبی برای ارتقاء توانمندی حرف زدن، گوش کردن و آشنایی کودکان با موضوعات ادبی فراهم می شود.
همچنین از این قصه ها میتوان بعنوان متنی برای فعالیت انفرادی یا کار گروهی مشارکتی سر کلاس درس، در کنار آموزش رسمی کودکان استفاده کرد.

60,000 تومان
رابرت فیشر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
انتشارات اسبار
سال:
۱۴۰۰
تعداد صفحات:
۱۸۷