• پشتیبانی
  • 09194192929
تئوری انتخاب
تئوری انتخاب

خلاصه کتاب

این کتاب در واقع مانیفست رویکرد روانشناسی مثبت گرای تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در گستره روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری است. به طور کلی تئوری انتخاب توضیح می‌دهد که افراد چرا و چگونه رفتار می کنند. این تئوری شیوه کارکرد مغز آدمی را برای صدور رفتار تعیین می کند . تئوری انتخاب معتقد است هر آنچه از ما سر می زند رفتار است. غذا خوردن، دعوا کردن، دیر سر قرار رفتن، خشمگین شدن، غمگین و افسرده شدن، نگران و مضطرب شدن همگی رفتار هستند و همه این رفتارها : 
  • از درون ما برانگیخته شده و معطوف به هدفی هستند 
  • هدف هر رفتاری ارضای نیازهای اساسی ماست: عشق و تعلق خاطر، قدرت، تفریح، آزادی، بقا و زنده ماندن 
تئوری انتخاب معتقد است که هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود ناکام می شوند دست به رفتار می زنند. یعنی رفتار و عمل خاصی را انتخاب می کنند تا شاید بدان وسیله نیازشان برآورده شود. این رفتار هدفمند بوده و هدفش ارضای نیاز مورد نظر ماست. 
 این تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی بوده که معتقد است گذشته بر زندگی کنونی ما اثر شگرفی داشته ولی تعیین کننده رفتار ما نیست. میزان مسئولیت پذیری، به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوه‌ای که برای ارضای نیازهایمان، با توجه به دو عامل پیشین انتخاب می‌کنیم، رفتارهای کنونی ما را تعیین می‌کند. 
آموزش و یادگیری این تئوری به آزادی و اختیار شخصی ما در تمام جنبه های زندگی منتهی شده و نور امید را در دل ما زنده نگه می دارد که: 
  • ما برآیند نیروها و اعمال بیرونی نیستیم 
  • ما قربانی گذشته نیستیم
  • ما  بازیچه لایه‌های زیرین مغز و هورمونها  نیستیم 
  • ما رفتار خود انتخاب کرده و تاکنون چنین کرده ایم .
 
182,000 تومان
ویلیام گلسر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۰
تعداد صفحات:
۶۰۸