• پشتیبانی
  • 09194192929
ازدواج بدون شکست
ازدواج بدون شکست

خلاصه کتاب

تمامی موجودات برای آنکه به اندازه کافی زنده بمانند تا تولید مثل کنند و نسلشان ادامه یابد بدون هیچ مضایقه ای تلاش می کنند. موجودات رده پایین تر برای انجام این کار دستورالعمل های لازم را در خزانه ژنی خود دارند و به یادگیری و برنامه ریزی برای تولید مثل و ادامه نسل نیازی ندارند. اما در خصوص ما انسانها مسئله کمی متفاوت است. برنامه کشش جنسی روی ژنهای ما نوشته شده است که این برنامه به منظور  اطمینان از حیات انسان ضروری بوده است ولی تفاوت بین انسانها و‌‌ موجودات رده پایینتر از اینجا ناشی میشود که موجودات رده پایینتر یک سری رفتارهای پیچیده برآورده کننده نیازهایشان در ژن هایشان تعبیه شده است ولی در انسان این رفتارها در برنامه ریزی ژنتیکی وی هیچ جایی ندارد. ما انسان ها می بایست چگونگی درگیر شدن در یک رابطه جنسی و جفت‌گیری، مراقبت از نوزاد و ... را یاد بگیریم. 
از دیدگاه تئوری انتخاب مهمترین دستورالعمل هایی که روی ژن های موجود انسان نوشته شده است و هیچ راهی برای فرار از آنها وجود ندارد، پنج نیاز ژنتیک و برنامه‌ریزی شده است که باید در تمام طول عمر تلاش کنیم تا آنها را ارضا کنیم: 
  • نیاز به عشق و تعلق خاطر
  • نیاز به آزادی
  • نیاز به تفریح
  • نیاز به بقا
  • نیاز به پیشرفت و خودشکوفایی 
اگرچه این نیازها بر روی ژن های ما تعبیه شده است، اما برای چگونگی ارضای این نیازها هیچ گونه دستورالعملی وجود ندارد. یکی از راه‌هایی که انسان ها طی قرون گذشته برای ارضای نیازهای خود آموخته‌اند، ازدواج است. ازدواج بر روی خزانه ژنتیک ما تعبیر نشده است و باید آن را بیاموزیم. مشکل ما انسان ها این است که می‌دانیم هوش و ذکاوت و قدرت یادگیری داریم ولی ریاضیات و فیزیک در ژنهای ما نیست، بنابراین آنها را می آموزیم ولی برای ازدواج می پنداریم چون رشد جسمانی و بلوغ فرا رسیده، پس آمادگی ازدواج داریم. 
اگر به این نتیجه رسیده اید که زندگی مشترک و ازدواج حداقل به اندازه دیگر موضوعات که آنها را یاد می گیریم مثل ریاضی و فیزیک مهم است این کتاب به شما کمک می کند تا درباره زندگی مشترک اطلاعاتی کسب کنید.
 
95,000 تومان
ویلیام گلسر، کارلین گلسر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۳
تعداد صفحات:
۲۴۰