• پشتیبانی
  • 09194192929
واقعیت درمانی برای قرن ۲۱
واقعیت درمانی برای قرن ۲۱

خلاصه کتاب

واقعیت درمانی با این کتاب قدم به نخستین سال قرن ۲۱ گذاشت. این کتاب مرجعی است کامل و معتبر در مورد واقعیت درمانی به روز.  این کتاب به روزترین و همه جانبه ترین مطالب را درباره ایده های مربوط به واقعیت درمانی از آغاز تا آخرین مراحل رشد را در بر می‌گیرد. واقعیت درمانی چیزی بیش از یک روش مشاور است و برای افرادی که از آن استفاده می‌کنند بیشتر شبیه به یک راه و رسم زندگی است. 
زیربنای رویکرد واقعیت درمانی، یک سیستم تعیین کننده چگونگی کارکرد مغز به نام تئوری انتخاب است. 
تئوری انتخاب معتقد است تمامی انسان‌ها برای ارضای نیازهای روان‌شناختی عشق و احساس تعلق،  قدرت یا پیشرفت، تفریح یا لذت و آزادی یا استقلال و همچنین نیاز فیزیولوژی بقا یا صیانت ذرت برانگیخته می‌شوند. 
رفتار یک انتخاب تلقی می شود و به این شکل نه جهان خارجی و نه گذشته فرد الزاما تعیین کننده رفتار کنونی او نیستند. 
زنگ تلفن باعث نمی‌شود شما آن را جواب دهید و همچنین سبک فرزند پروری غلط موجب نمی‌شود که کودک در بزرگسالی به فردی ناکارآمد تبدیل شود. جواب دادن به تلفن و نیز رفتار سالم یا ناسالم دوران بزرگسالی، اساساً به خاطر ارضای یک نیاز کنونی و فراتر از آن به خاطر خواسته‌های ویژه ای از فرد سر می زند. 
واقعیت درمانی روشی است که افراد به کمک آن خواسته های مرتبط با نیازهای اساسی خود را یافته و رفتارهایشان را ارزیابی و طرح های عینی برای ارضای نیازهای شان می ریزند. اگر به کسی مشاوره می دهید، مربی یا مدیر فردی هستید و یا فرزندتان فکر می‌کند علت رفتارش ناشی از عوامل بیرونی است، مطالعه کتاب حاضر برایتان مفید است.
 
225,000 تومان
رابرت ووبلدینگ
مترجم:
دکتر علی صاحبی، حسین زیرک
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۵
تعداد صفحات:
۷۰۴