• پشتیبانی
  • 09194192929
قصه درمانی
قصه درمانی

خلاصه کتاب

از آنجایی که بعضی مردم خطاهای فکری دیگران را زودتر تشخیص می‌دهند، لذا قصه می‌تواند مسیر چالش را هموارتر سازد. قرین شدن این تجربه‌ی مشخص با موفقیت در درس درمان، رفتار درمانی، خانواده درمانی و زوج درمانی، کارگاه‌ها و گروه درمانی شناختی، موجب استفاده موفقیت آمیز از تمثیل‌های خاص برای توضیح خطاهای فکری معین و چالش با باورهای به خصوص، در فرایند درمان شده است.
لذا این گام ارزشمند ،مشوق دکتر علی صاحبی گردید تا تمثیل‌های فارسی  را به جد و به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و تمثیلاتی را که به نظر ایشان اثرات درمانی منطبق با نظریه شناختی – رفتاری دارد، بر گزینند. با این فکر ایشان بالغ بر سه سال تلاش کرده تا اکثر آثار داستانی و تمثیل در زبان و فرهنگ‌های مختلفی که به فارسی یا انگلیسی بوده را از کتابخانه‌ی شخصی دوستان گرفته تا کتابخانه‌های دانشگاهی، جستجو کرده و آنچه را که مفید و قابل کاربست در چارچوب نظریه شناختی یافتند، در این کتاب بیاورند.
 
55,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
ارجمند
سال:
۱۳۸۹
تعداد صفحات:
۲۱۶