• پشتیبانی
  • 09194192929
انسان و انتخاب دشوار
انسان و انتخاب دشوار

خلاصه کتاب

یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین بازی‌های فرهنگ رفتاری ما «قربانی‌گری» یا قربانی دانستن و گریز از مسؤولیت پذیری در برابر وضعیت خود است. این گرایش در تمام سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی و حتی در سطح ملی به خوبی دیده می‌شود. اگر خوب بنگریم همه افراد پیرامون ما شاکی و ناراحت بوده و دیگران را سرزنش می‌کنند.
اما در روان شناسی، بازی قربانی و یا سبک زندگی مبتنی بر سرزنش‌گری و گریز از مسؤولیت پذیری نوعی سبک زندگی است، که افراد این سبک یا کلیت رفتاری را انتخاب کرده و بابت آن هزینه‌های زیادی می‌پردازند. البته اگر از آن آگاه شده و جایگزین بهتر و مفیدتری برای آن بیابند می‌توانند الگوی کارآمد و رفتار کلی مؤثرتری را انتخاب کنند این کتاب در وهله‌ی نخست راه را برای شناسایی این الگو و سبک زندگی مبتنی بر سرزنش گری هموار می‌کند و در مرحله‌ی بعد راه‌های رهایی از این الگوی مسلط و ایجاد الگویی جایگزین مبتنی بر مسؤولیت پذیری را معرفی می‌کند.
 
30,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
ذهن آویز
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۱۲۸