• پشتیبانی
 • 09194192929
خرد راهبری خود و دیگران
خرد راهبری خود و دیگران

خلاصه کتاب

امروزه بر خلاف گذشته، نظریه پردازان حوزه منابع انسانی و مدیریت بر این باور نیستند که راهبران بزرگ کسانی با قابلیت ها و توانمندی های خاص هستند. اینگونه راهبری به خودی خود و بدون انگیزه و تلاش شکل نمی گیرد.
در این کتاب خواننده فرا می‌گیرد:
 • کوچینگ و مدیریت راهبرانه در دنیای بیرون از راهبری زندگی شخصی خود فرد شروع می شود.
 • راهبری شخصی راه و رسمی است که بیشتر مدیران و راهبران از آن غافل اند.
 • موفقیت فرایند درون به بیرون است.
 • اگر مهارت مدیریت خود را کسب نکنیم نمی‌توانیم دیگران را مدیریت کنیم.
 • افراد موثر خودشان را پیوسته توانمند می کنند.
در این کتاب پنج قانون اصلی راهبری شخصی در بستر قصه های جذاب آموزش داده می شوند:
 • تجدید قوای شخصی
 • دانش پویا
 • احترام به جسم
 • سحرخیزی
 • ذهنیت مرگ آگاهانه
 
65,000 تومان
رابین شارما
مترجم:
علی صاحبی، عاطفه سلطانی فر
ناشر:
ذهن آویز
سال:
۱۳۹۸
تعداد صفحات:
۳۰۱