• پشتیبانی
  • 09194192929
همه جاده ها از ما آغاز می شوند
همه جاده ها از ما آغاز می شوند

خلاصه کتاب

تمرینات این کتاب به خواننده کمک می‌کند تا با پرورش خوش‌بینی و اجتناب از مسئولیت گریزی‌های رایج، با گذشته خود به‌خوبی کنار بیاید و در «زمان حال» و «این‌جا» برای ارضای نیازهای اساسی خود دست به «انتخاب‌های» مؤثرتری بزند. چرا که فقط در سایه ارضای مسئولانه نیازهای اساسی است که می‌توانیم به رضایت و خشنودی در زندگی دست‌یابیم و این‌یک انتخاب است که از ما شروع می‌شود. تفاوت عمده‌ی این کتاب با دیگر کتاب های خودیاری در مفهوم "دعوت به مسئولیت‌پذیری" است که عنصر اصلی واقعیت‌درمانی است. در این کتاب خواننده برای ایجاد تغییر و بهبودی در زندگی و آغاز راهی جدید برای خشنودی بیش‌تر،گام به گام هدایت و راهنمایی می شود.
 
42,000 تومان
روبرت. ای ووبلدینگ ، جان بریکل
مترجم:
دکتر علی صاحبی ، هاله میرهادی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۱۳۲