• پشتیبانی
  • 09194192929
روانشناسی موفقیت در کنکور
روانشناسی موفقیت در کنکور

خلاصه کتاب

اضطراب و نگرانی در روبرویی با شرایط دشوار و حساس ، پاسخ طبیعی مغز انسان است . کنکور و امتحانات سرنوشت ساز از جمله شرایط استرس زا در زندگی ما به شمار می رود . در چنین شرایطی مغز ما با تمام توان می کوشد کنترل لازم را بر اوضاع و شرایط پیدا کند و عملکرد خوبی ارائه دهد ولی عدم آشنایی ما با کارکرد مغز در چنین شرایطی باعث می شود نتوانیم  موقعیت های استرس زا و دشوار را به خوبی مدیریت کنیم و در پي آن نمی توانیم در خور توان و استعداد و دانسته هایمان نتیجه مطلوب را حاصل نماییم .در این کتاب راه های کنار آمدن با اضطراب و نگرانی در موقعیت های استرس زا ، به ویژه کنکور ، چگونگی مدیریت بهینه شرایط دشوار و دستیابی به عملکرد خوب ، گام به گام توضیح داده شده است .
 
42,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۲۰۸