• پشتیبانی
  • 09194192929
اراده به خردورزی
اراده به خردورزی

خلاصه کتاب

بنابر اعلام انجمن روان شناسی آمریکا ، آلبرت اليس، بنیان گذار رویکرد شناختی در روان درمانی مؤثرترین روانشناس قرن بیستم شناخته شده است. این کتاب با گرته برداری از آموزه های اليس، گام به گام شما را با تله های فکری و خطاهای شناختی و پیامدهای رفتاری آن آشنا می کند. با طراحی پنج درس عملی و تکالیف مربوط به هر درس، کتاب کاری ساده ولی عمیق و اثربخش در اختیار شما قرار می دهد. خواندن این کتاب و انجام تکالیف عملی آن می تواند زمینه ورود به یک زندگی خردمندانه را فراهم سازد؛ زندگی ای که در آن، عقل و استدلال و شناخت بر احساسات و هیجانات غلبه دارد. بی شک مشاوران و روان شناسان و درمان گران می توانند از این کتاب به عنوان یک تکلیف خانگی منسجم و سازمان یافته استفاده کنند. همچنین برای همه افراد و با هر سطح تحصیلاتی کاربرد دارد.
 
50,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۱۲۰