• پشتیبانی
  • 09194192929
زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است
زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است

خلاصه کتاب

موفقیت و شکست ما در فرایند فعالیت‌های حرفه ای، اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی به دلیل توانمندی یا ناتوانمندی و داشتن مهارت و تحصیلات یا نداشتنش نیست، بلکه به دلیل منش و روشی است که برای رسیدن به اهدافمان انتخاب می‌کنیم. نودو پنج درصد از آنچه در زندگی به دست می آوریم، "دانستن" این است که "چه می‌خواهیم".کسانی که نمی دانند واقعا چه می خواهند یا می دانند اما نمی دانند از چه راهی وارد شوند دستاورد شگرفی نخواهند داشت. اگر ندانیم چه می خواهیم، باید در پس چه باشیم و اگر به موقعیتی دست  یافتیم، از کجا بدانیم خواسته واقعیمان همان بوده است. کتابی که در دست دارید با ارائه روش‌های جدید شما را برای دستیابی به اهدافتان یاری می کند. 
 
53,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۱۲۴