• پشتیبانی
  • 09194192929
مدیریت اضطراب
مدیریت اضطراب

خلاصه کتاب

این کتاب به موضوع اضطراب و نگرانی و حملات وحشت زدگی با نگاهی متفاوت پرداخته است. سعی شده است با رویکرد شناختی رفتاری موضوع اضطراب را بررسی و ضمن توضیح علل زیربنایی تجربة اضطراب، راهکارهای عملی و ساده چگونگی مدیریت آن را ارائه نماید. در این کتاب یاد می گیرید که اضطراب و نگرانی تجربه ای مرضی یا بیمار گونه نیست، بلکه پاسخی طبیعی به شرایط خطرناک است، چه این خطر واقعی یا عینی باشد و چه ادراک شده یا ذهنی، اضطراب پیام روشنی به ما می دهد که خطری وجود دارد یا شان و منزلت، آبرو، اعتبار و ... ما را تهدید می کند، اضطراب از ما می خواهد گامی مؤثر و سودمند برداریم و خطر را رفع کنیم، ولی بسیاری از ما به جای برداشتن گامی مؤثر، خود اضطراب را مشکل اصلی قلمداد می کنیم و در صدد خاموش کردنش برمی آییم. 
 
27,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۸
تعداد صفحات:
۱۱۲