• پشتیبانی
  • 09194192929
ویلیام گلسر
ویلیام گلسر

خلاصه کتاب

"ویلیام گلسر" دفتری از مجموعه‌ی 120 جلدی است که روان شناسان، عصب شناسان، روانپزشکان، و مربیان بزرگ جهان را معرفی می‌کند. در این اثر پس از شرح زندگی  خانوادگی و تحصیلی ویلیام گلسر، مفاهیم اساسی در تئوری انتخاب و واقعیت درمانی و مقایسه آن با دیدگاه روان تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تئوری انتخاب و زندگی زناشویی، هفت رفتار مخرب، کنترل بیرونی، تفاوت رابطه دوستانه و زندگی زناشویی در فصل سوم کتاب با ذکر موارد واقعی توضیح داده می‌شود. فصل چهارم به کاربرد واقعیت درمانی در آموزش و پرورش (تربیت و انضباط، یادگیری و تئوری انتخاب در کلاس درس) اختصاص یافته است و دست آخر مصاحبه با دکتر گلسر ناگفته‌های بسیاری درباره‌ی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب را بازگو می‌کند. امید است این اثر که توسط یکی از مربیان ارشد و عضو هیئت علمی موسسه گلسر تدوین یافته، مورد استفاده و استقبال استادان و دانشجویان حوزه‌ی علوم رفتاری قرار گیرد.
 
25,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
-
ناشر:
دانژه
سال:
۱۳۹۵
تعداد صفحات:
۱۹۲