• پشتیبانی
  • 09194192929
چارت تئوری انتخاب
چارت تئوری انتخاب

خلاصه کتاب

ویلیام گلسر، بنیان‌گذار تئوری انتخاب، برای تبیین چگونگی عملکرد مغز در صدور رفتار از تمثیل ماشین رفتار استفاده می‌کند. او برای توضیح روشن‌تر چگونگی کار مغز در صدور رفتار معتقد است که مغز همانند یک سیستم کنترل کار می‌کند؛ سیستمی که دائماً می‌کوشد کنترل خود را بر محیط پیرامون حفظ کند. برای نشان دادن این ایده، گلسر معتقد است تمام رفتارها همواره از درون و برای ارضای تصاویر دنیای مطلوب (آنچه در هرلحظه می‌خواهیم) برانگیخته می‌شوند. این تصاویر همواره در مکانی به نام مکان مقایسه با تصاویر ادراکی از جهان پیرامون (آنچه در هرلحظه از دنیای بیرون دریافت می‌کنیم) مقایسه می‌شود و در صورت ناهمخوانی بین داشته و خواسته، سیستم احساسی ناکامی را تجربه می‌کند و آن‌گاه سیستم رفتاری برای رفع ناکامی و به دست آوردن خواسته به راه می‌افتد. در این کتاب گلسر به‌طور سیستمیک، مؤلفه‌های سیستم مغز بر اساس تئوری انتخاب (برگرفته از تئوری کنترل ادارکی پاورز) را جداگانه و عملکرد آن‌ها را در ارتباط با یکدیگر توضیح می‌دهد. خواندن این کتاب به‌منظور فهم عمیق تئوری انتخاب، برای تمام کاربران این تئوری (درمانگران، مشاوران، معلمان و مدیران) ضروری به نظر می‌رسد.
 
23,000 تومان
ویلیام گلسر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۵۲