• پشتیبانی
  • 09194192929
ذهن آگاهی (فنونی برای زندگی آگاهانه)
ذهن آگاهی (فنونی برای زندگی آگاهانه)
کارت های ذهن آگاهی کمک می کند تا از ذهن خود خارج شوید و به زندگی بپردازید. 
ایـن کـارت ها با ارائـه 40 روش مـتنوع کمک می کـند تـا مـهارت هـای ذهـن آگاهی خود را بـرای بودن در اینجا و اکـنون بصورت روزانه تمرین کنید تا به شیوه ای متفاوت تجربه کردن زندگی را فرا گیرید. 
استفاده از این کارت ها هیچ شیوه صحیح یا غلطی ندارد. می توانید آنرا به ترتیب شماره اجرا کنید و یا روزانه بصورت تصادفی کارتی را برگزینید. می توانید در طی یک روز فقط یکی از آنها را اجرا کنید و یا تصمیم بگیرید که چند تمرین ذهن آگاهی انجام دهید.
 
75,000 تومان
دکتر علی صاحبی | دکتر مهدی اسکندری
مترجم:
-
ناشر:
-
سال:
1397
تعداد صفحات:
-