• پشتیبانی
  • 09194192929
هنر گفتگو (ابزاری برای تامل در خود و گفتگو با دیگران)
هنر گفتگو (ابزاری برای تامل در خود و گفتگو با دیگران)
از نظر شیلر، مهمترین ویژگی بازی این است که در بازی هیچ شکافی میان “علاقه درونی” و “وظیفه بیرونی” انسان وجود ندارد. به گفته گادامر، فیلسوف هرمنوتیک، گفتگو یک بازی است ... ساختار گفتگو همانند ساختار بازی زنانه و عاشقانه است. گفتگو توانِ قمار کردن، ریسک کردن، و دلباختن و از دست دادن خود است. گفتگو یک “ماجرا” است. 
گفتگو ابزاری برای رسیدن به هیچ هدفی، حتی “حقیقت” نیست. گفتگو خودِ هدف است و بـدین مـعنا، تمام هــودگی گفتگو در بـی هودگی (بی هدفی) آن است.
 

 

95,000 تومان
دکتر علی صاحبی | دکتر مهدی اسکندری
مترجم:
-
ناشر:
-
سال:
1397
تعداد صفحات:
-