• پشتیبانی
  • 09194192929
پرورش خوش بینی
پرورش خوش بینی
یک انسان خردمند، پـاسخ‌ها و راه حـل‌های خردمندانه ارائـه نمی‌کند، بـلکه پرسش‌های خردمندانه طرح می‌کند.                               
کارت‌های پرورش امید و خوش‌بینی با هدف برخورداری از خردمندِ درونی که درون همه ما وجود دارد و اگر خوب به او گوش بسپاریم، راه‌حل‌های بدیع، نو، و موثری را جلوی پایمان می‌گذارد، طراحی شده است. 
اگرچه مرور و مطالعه این کارت‌ها برای برنامه‌ریزی فردی، گروهی، تیمی و سازمانی بسیار سودمند است اما فـراسوی آن هـمواره می‌تـواند ذهنیت “نـمی‌توان هـیچ کاری کرد” را به ذهنیت “حالا یک ایده و فکر جدیدی دارم” یا “اکنون یک طرح خام دارم که می توانم روی آن کار کنم” تغییر دهد.
 
70,000 تومان
دکتر علی صاحبی | دکتر مهدی اسکندری
مترجم:
-
ناشر:
-
سال:
1397
تعداد صفحات:
-