• پشتیبانی
  • 09194192929
قابلیت‌های درونی (شناخت و پرورش فضیلت‌ها)
قابلیت‌های درونی (شناخت و پرورش فضیلت‌ها)
 
توجه: این کارت قبلا تحت عنوان "توانمندی‌های اساسی"  در همین موسسه ارایه میشده است.
 
همه انسان ها به درجه های متفاوتی دارای 24 توانایی اساسی هستند. این توانایی ها زیر مجموعه شش دسته اصلی خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال، و میل به برتری قرار دارند. 
توانایی های اساسی ارزشهایی اخلاقی هستند که به افراد می آموزد چگونه ظرفیت خود را برای کمک به خویشتن و دیگران بالا برده و بر یکدیگر اثری مثبت ایجاد کنند. 
هر کدام از ما نقایص و ضعف های خاص خود را داریم، ولی همین نقایص و کاستی ها، زندگی ما را جالب و شگفت انگیز می سازند. بنابراین لازم است هر کسی را با ویژگی های منحصر به فردش بپذیریم و در جستجوی شناسایی نقاط قوت و خوبی هایش باشیم. 
ایـن کـارت ها برای کمک به شما جهت شناسایی و تقویت توانمندی ها و ویـژگی هایتان سـاخته شـده است. مـا هـمواره می توانیم با تـکیه بر تـوانمندی هایمان به درجات بالاتری از سلامت، شادمانی و کامیابی دست یابیم. 
برای دستیابی به شادمانی درونی و احساس رضایتمندی و بهزیستی، نیازی نیست که روی نقاط ضعف خود کار کنیم، بلکه بهتر است تا در آغاز توانمندی های خود را شناخته و سپس سعی کنیم این توانمندی ها را هر روز بیش تر در قلمروهای زندگی به کار گیریم.
 
 
75,000 تومان
دکتر علی صاحبی | دکتر مهدی اسکندری
مترجم:
-
ناشر:
-
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
-