• پشتیبانی
  • 09194192929
به پا خاستن برای انسانیت
به پا خاستن برای انسانیت

خلاصه کتاب

کتاب بپا خاستن قویاً توصیه دارد که اگر همه ما برای ایجاد تغییر، به جای آنکه نگاهمان به دیگران باشد ،نگاهمان به خودمان باشد، تقریباً هر مشکل و مسئله ای ،از مشکلات شخصی و چالش‌های کاری گرفته تا موضوعات اجتماعی، قابل‌حل هستند .با نگریستن به خودمان به‌‌عنوان عامل تغییر، ما احساس شادی بیشتر، استرس کمتر و قدرت بیشتری خواهیم داشت.
کتاب هفت اصل متقاعدکننده ارائه می‌کند، که هر شخصی را توانمند می‌کند که در هر مکان و زمانی بتواند به طور مؤثری تغییرات مثبت ایجاد کند. 
55,000 تومان
جان ایزو
مترجم:
امیر محمد پهلونژاد،دکتر علی صاحبی
ناشر:
دانژه
سال:
۱۳۹۸
تعداد صفحات:
۲۰۸