• پشتیبانی
  • 09194192929
به سوی مدارس صلح آموز (راهنمای معلم)
به سوی مدارس صلح آموز (راهنمای معلم)

برخورداری از محیطی امن و صلح آمیز حق همه ی ماست، اما این حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه آموختنی است.
 صلح و کمک به ایجاد آن در تمام بخش های زندگی-خانه، مدرسه و اجتماع - یک مسئولیت انسانی است و وظیفه ی هر فردی است که برای گسترش صلح ودوستی احساس مسئولیت کرده و به اندازه توان خود تلاش کند.
تعارض و اختلاف عامل اصلی هر نوع جنگ و دعوا ودرگیری و به م خوردن صلح و آرامش است.
برای حل هر نوع تعارض باید ابتدا منشأ و سرچشمه ی آن را شناسایی کنیم. بیشتر تعارضات میان انسان ها ناشی از تلاش هایی است که آنها برای ارضای نیازهای اصلی خود مانند نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به قدرت و ارزشمندی، آزادی و تفریح و سرگرمی انجام می دهند.
اگر یاد بگیریم که چگونه می توانیم نیازهای اصلی خود را بدون آسیب زدن به نیازهای دیگران برآورده کنیم و دیگران نیز یاد بگیرند که همواره این انتخاب را دارند که به هنگام اختلاف و تعارض برای رسیدن به یک راه حل برنده - برنده تلاش کنند، آنگاه در همه ی شرایط و موقعیت ها می توانیم اختلاف ها، تفاوت ها و تعارضاتمان را با صبوری، خلاقیت و انعطاف پذیری به صلح و دوستی تبدیل کنیم.

 

80,000 تومان
ریچارد جی، بودین، دنا کی. کرافود، فرد شرامپ
مترجم:
دکتر علی صاحبی،حمید عبدی
ناشر:
نشر ایران بان
سال:
۱۳۹۸
تعداد صفحات:
۲۸۵